R-SeeNet

R-SeeNet

Nazwa produktu:

R-SeeNet

R-SeeNet jest oprogramowaniem przeznaczonym do monitorowania stanu i funkcji routerów Conel. R-Seenet na bieżąco zbiera informacje z poszczególnych routerów w sieci i zapisuje je do bazy danych SQL, aby następnie przekazać w formie wizualnej administratorowi sieci.

R-SeeNet składa się z dwóch części:

 • R-SeeNet serwer – aplikacja, która regularnie w definiowanym przedziale czasu wysyła zapytania SNMP (Simple Network Management Protocol) do poszczególnych routerów (definiowanych w sieci) i zapisuje ich odpowiedzi wraz z ich stanem i informacjami statystycznymi do bazy danych SQL.
 • R-SeeNet PHP – Aplikacja webowa, która ma dostęp do bazy statystycznych danych SQL z routerów i przekazuje administratorowi sieci informacje o stanie poszczególnych routerów i całej sieci.

ZESTAW INFORMACJI DOSTĘPNYCH W R-SEENET O POSZCZEGÓLNYCH ROUTERACH:

 • Ilość przeniesionych danych w okresach dni, tygodni, miesięcy
 • Aktualne informacje o sile sygnału, podłączonej komórce, operatorze GSM
 • Siła sygnału w okresach dni, tygodni, miesięcy
 • Odezwa czasowa w okresach dni, tygodni, miesięcy
 • Dostępność routera w okresach dni, tygodni, miesięcy
 • Ilość podłączeń PPP w okresach dni, tygodni, miesięcy
 • Ilość podłączonych różnych kanałów w okresach dni, tygodni, miesięcy

KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI I SYSTEMAMI BAZ DANYCH

R-SeeNet jest dostępny w wersjach edycjach dla systemów operacyjnych Windows i Linux. Sprawdzono prawidłowe działanie aplikacji R-SeeNet dla poniższych wersji:

 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • CentOS 6.x (32 bit)
 • Debian 2.6.32-5-686 (32bit)
 • Ubuntu 10.10 (32 bit)

Dla prawidłowego funkcjonowania R-SeeNet konieczne jest zainstalowanie systemu baz danych. Jako część pakietu instalacyjnego R-Seenet dostarczany jest system bazy danych MariaDB. R-SeeNet jest również kompatybilny z systemem baz danych MySQL, który nie jest ujęty w instalacji. Jeśli zdecydują się Państwo się korzystać z MySQL, należy go zainstalować i uruchomić przed rozpoczęciem procesu instalacji systemu monitorującego.