gaz

Za redukcję ciśnienia, pomiary i podział strumienia odpowiedzialne są instalacje techniczne na stacjach gazowych. Stąd też stacje najogólniej dzielą się na: redukcyjne, pomiarowe i rozdzielcze. Najczęściej urządzenia te spełniają równocześnie kilka z wcześniej wymienionych funkcji i mamy wtedy do czynienia np. ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi.

Aparatura kontrolno-pomiarowa stanowi integralna część stacji redukcyjno-pomiarowej. Podstawowe pomiary dotyczą: ciśnienia i temperatury na wlocie do stacji, ciśnienia i temperatury gazu po redukcji, ilości przepływającego gazu po redukcji I lub II stopnia, natężenia przepływu gazu do napędu elementów automatyki i masy lub energii paliwa gazowego. Z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacyjne jak i bezpieczeństwo użytkowników końcowych odczyt parametrów pracy stacji jest jednym z kluczowych wyzwań dla podmiotów odpowiedzialnych za przesył gazu. Bardzo ważną rolę w całości zagadnienia stanowią systemy transmisji danych, które muszą zapewniać: stały i nieprzerwany dostęp do obiektu, redundancję komunikacyjną (nawet w najtrudniejszych lokalizacjach), stabilną pracę w każdych warunkach środowiskowych oraz najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa.

Tekniska Polska z powodzeniem oferuje dla branży gazowniczej rozwiązania: bezprzewodowe bazujące na technologiach 3G/4G/CDMA, jak również przewodowe – światłowód oraz GSHDSL.

 

Dedykowane produkty

Wybrane referencje i aplikacje

gornictwo

Zakłady wydobywcze, huty to miejsca, które posiadają rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną i w większości przypadków głównym „nośnikiem” jest okablowanie miedziane. Nie jest niczym niezwykłym, że podczas modernizacji koszty nowego okablowania oraz jego instalacja zdecydowanie przewyższają ceny urządzeń instalowanych po obydwu końcach łącza. Kolejnym czynnikiem jest czas potrzebny na realizację modernizacji, potencjalne postoje oraz inne niedogodności.  Prostym i łatwym w implementacji rozwiązaniem,  które może zapewnić dobrą przepustowość na długich dystansach dla sieci Ethernet są rozwiązania G.SHDSL

Korzystając z pary miedzianych przewodów jesteśmy w stanie zapewnić transmisję nawet do 15,7 Mbit/s. Dwie pary przewodów pozwalają na zwiększenie nawet do 30.4 Mbit/s, są to parametry pokrywające zapotrzebowanie większości systemów przemysłowych (punkt-punkt)Zaś w standardach FSK lub RS485 popularna była architektura wielopunktowa. Rozwiązania G.SHDSL mogą skorzystać z tych samych przewodów i zapewnić transmisję szeregową  (RS-232, RS-485) oraz Ethernet w każdej lokalizacji (multidrop). Przy coraz większej ilości urządzeń wyposażonych w interfejs Ethernet, kolejne przyłączenia do sieci sprawiają, że infrastruktura sieciowa staje się krytycznym punktem instalacji. Bazując na istniejącym okablowaniu możemy zbudować również sieć w topologii pierścienia, zapewniającą większą niezawodność (ring).

Rozwiązania G.SHDSL proponowanie przez Tekniska Polska pracują w wielu zakładach wydobywczych i produkcyjnych i przez lata pracy dały dowód wielkiej niezawodności, a opinie zadowolonych klientów mówią więcej niż wysokie (np. DDW-225 – 700 000h) parametry MTBF.

 

Dedykowane produkty

Wybrane referencje i aplikacje

petrochemia

Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej to jeden z kluczowych obszarów aktywności Tekniska Polska. Dzięki konsekwencji w projektowaniu i budowie urządzeń transmisji danych możemy zaoferować produkty o najwyższych wskaźnikach bezpieczeństwa, przystosowane do pracy w najtrudniejszych warunkach. Blisko współpracując z integratorami branży paliwowej jesteśmy obecni w systemach automatyki związanych z: wydobyciem ropy i gazu, przesyłem ropy (automatyka dla pompowni rurociągowych), magazynowaniem ropy (automatyka baz zbiornikowych na ropę i produkty rafineryjne, podziemne magazyny gazu i ropy w kawernach solnych i skalnych) oraz stacjami regulacyjno-pomiarowymi do zatłaczania oraz wypompowania ropy naftowej.

Jeden ze światowych liderów branży energetycznej – firma FMC Technologies – opracowała technologię (bazującą na urządzeniach z oferty Tekniska Polska), pozwa­lającą na wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej i gazu z dna morza, na dużych głębokościach. Sprzęt FMC Technologies można zainstalować na głębokościach sięgających do 3 000 metrów, co sprawia, że dostęp do nich jest bardzo trudny i kosztowny, co pociąga za sobą potrzebę niezawodności pracy w ekstremalnych warunkach. Ten rodzaj wydobycia wymaga zaawansowanej technologii, aby zapewnić bezpieczną i efektywną produkcję. Zastosowanie najnowszej generacji rozwiązań  teleinformatycznych odgrywa tutaj istotną rolę, zapewniając operatorom zwiększenie produkcji i obniżenie kosztów wydobycia (chociażby dzięki najwyższym na rynku współczynnikom MTBF – przekraczającym 500 000 godzin). Zdaniem FMC Technologies – urządzenia szwedzkiego producenta Westermo, jako jedyne z obszaru transmisji danych zapewniła satysfakcjonujące rozwiązania w tak trudnych warunkach.

Dedykowane produkty

Wybrane referencje i aplikacje

Top