energia_odnawialna

Energia wiatru jest jednym z najstarszych odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych na świecie przez człowieka. Być może dlatego, że wiatr jest źródłem energii, które jest praktycznie niewyczerpalne i prawie zawsze dostępne. Zmieniają się jedynie sposoby jej pozyskiwania.

W prezentowanym przykładzie – systemu nadzoru nad elektrownią wiatrową – wykorzystano urządzenia, które mają za zadanie pomóc w realizacji postawionego na etapie projektu założenia, które obejmuje wdrożenie systemu telemechaniki rozdzielni elektrowni wraz z realizacją torów komunikacji dla inwestora, operatora sieci dystrybucyjnej, jak również dostawców poszczególnych podsystemów. Jako urządzenie dostępowe do systemu SCADA operatora sieci dystrybucyjnej wybrano router GPRS/HSPA+ CONEL UR5i v2B. Doposażenie routera w dwa niezależne interfejsy sieciowe pozwoliło na pełne odseparowanie sieci lokalnej od sieci operatora. Wbudowany firewall zapewnia pełne bezpieczeństwo, jak również kontrolę ruchu poszczególnych uczestników. W celu realizacji dostępu zdalnego dla inwestora zastosowano switch routujący warstwy 3 – L210-F2G firmy Westermo. Oprócz podstawowej funkcji gateway’a dostępowego wykorzystującego technologię VPN/IPSec, urządzenie to umożliwiło również odseparowanie sieci turbin od urządzeń rozdzielni. Dodatkowo, dzięki funkcji pełnego routingu oraz firewall’a – możliwa stała się pełna kontrola nad poprawnym bezpiecznym przepływem danych.

Wykorzystanie kanałów VPN umożliwiło zdalny nadzór inwestora nad obiektem, jak i zapewnienie łącz inżynierskich dla poszczególnych urządzeń. Inwestor, z użyciem przeglądarki internetowej uzyskuje bezpośredni dostęp do sterownika obiektowego w celu podglądu stanów i pomiarów bieżących, jak i pełnej diagnostyki oraz rekonfiguracji. Analogicznie, dostęp taki jest możliwy dla innych urządzeń i zabezpieczeń cyfrowych. Integracja wymienionych urządzeń zapewnia bezpieczną eksploatację i zdalny nadzór nad różnymi typami odnawialnych źródeł energii.

Dedykowane produkty

Wybrane referencje i aplikacje

dystrybucja

Stacje Elektroenergetyczne WN/SN różnych spółek dystrybucyjnych coraz częściej pozbawione są stałej obsługi. Nadzór i sterowanie takimi stacjami realizowane jest za pośrednictwem systemu, który w szczególności zapewnia następujące funkcjonalności: telepomiary sygnałów analogowych (np. pomiar prądu, temperatury itp.), zdalna sygnalizacja stanu pracy obiektu (stan pracy urządzeń, otwarcie drzwi), odczyt i analiza zdalna stanu pracy obiektu (praca normalna, transformator bez obciążenia), zdalna sygnalizacja zdarzeń alarmowych (uszkodzenie urządzenia), telesterowanie obiektem (uruchomienie/wyłączenie urządzenia), zdalny monitoring obiektu (kamery przemysłowe), zdalny nadzór nad aparaturą, zdalny dostęp i modyfikacja ustawień – łącze inżynierskie.

Rozwiązania oferowane przez Tekniska Polska Sp. z o. o., a dedykowane dla branży energetycznej pozwalają w prosty sposób integrować wymagane od systemu funkcje wykorzystując w warstwie komunikacyjnej ograniczoną liczbę urządzeń. Dla każdego układu transmisji danych oferujemy dobór optymalnego rozwiązania gwarantującego utrzymanie rygorystycznych wymagań dotyczących jakości, parametrów i niezawodności transmisji.

Na załączonym przykładzie zaprezentowano układ zdalnego dostępu do stacji elektroenergetycznej, zapewniający funkcjonalność łącza inżynierskiego.

Dedykowane produkty

Wybrane referencje i aplikacje

wytwarzanie

Jednostki wytwórcze przyłączone do KSE zgodnie z IRiESP wymagają udostępnienia danych w zakresie aktualnych parametrów oraz układu pracy (odwzorowanie stanu łączników, sygnalizacja ostrzegawcza i zakłóceniowa). System pozyskania, akwizycji oraz udostępniania danych o stanie pracy bloków stanowi (w warstwie komunikacyjnej) rozległą oraz nierzadko skomplikowaną sieć komunikacyjną.

Szerokie portfolio produktów oferowanych przez Tekniska Polska Sp. z o. o. w zakresie przemysłowych systemów transmisji danych pozwala zrealizować sieć komunikacyjną dla nowych ale przede wszystkim istniejących obiektów. Pewna, niezawodna oraz przede wszystkim bezpieczna komunikacja może zostać zrealizowana w oparciu: o okablowanie optotelekomunikacyjne, praktycznie dowolne kable miedziane, czy też łączność radiową.

Zaprezentowana na przykładzie sieć komunikacyjna wieloblokowej elektrowni została zbudowana w oparciu o switche warstwy 3 z rodziny Lynx. Sieć szkieletowa rozpięta pomiędzy węzłami głównymi a poszczególnymi blokami została zrealizowana w topologii ringu. Swobodny i elastyczny dostęp do części obiektowej systemu (sterowniki, przetworniki pomiarowe) zapewnia standardowe wyposażenie switchy w porty ethernetowe elektryczne, moduły SFP oraz porty szeregowe (RS232/RS485). Dzięki funkcjonalności routera, jaką posiadają zastosowane przełączniki lokalny dostęp do systemu może być nadzorowany i realizowany z każdego punktu obiektu.

Rozwiązania sprzętowe Tekniska Polska Sp. z o. o. dzięki swej przeźroczystości w warstwie komunikacyjnej zapewniają pełną kompatybilność z protokołami systemu nadrzędnego.

Dedykowane produkty

Wybrane referencje i aplikacje

Top