Wpisz czego szukasz
i kliknij enter

Opis produktu
WeConfig

WeConfig jest narzędziem NCM (Network Configuration Management) służącym do konfiguracji i zarządzania siecią. Poza oczywistymi zaletami technicznymi warto sobie uświadomić, że oprogramowanie WeConfig wnosi do biznesu Użytkownika istotne wartości dodane w postaci m.in. oszczędności kosztów i bieżącego nadzoru nad siecią. WeConfig zamienia komputer administratora w inteligentne „centrum dowodzenia siecią”. Oprogramowanie eliminuje konieczność mozolnego wykonywania indywidualnych prac konfiguracyjnych odrębnie dla każdego urządzenia, oferując w zamian możliwość wykonywania konfiguracji zbiorczych. Oprogramowanie wspiera administratorów w aktualizacji firmware’u poszczególnych urządzeń w skali całej sieci. Gdyby pokusić się o przeliczenie każdej z możliwości WeConfig na oszczędności jakie przynosi w postaci wydajniejszej pracy administratora, wyeliminowania przestojów sieci związanych z rekonfiguracjami i aktualizacjami jej składników to okazałoby się, że w portfelu użytkownika pojawią się wymierne kwoty. Mając na uwadze, że przestój sieci może skutkować przestojem procesów produkcyjnych lub brakiem nadzoru nad nimi, można postawić tezę, że WeConfig zapobiega pośrednio potencjalnym stratom lub realnie wpływa na ich ograniczenie. Kumulując potencjalne oszczędności w wieloletnim okresie eksploatacji sieci przemysłowej, wartość dodana jaką przynosi używanie WeConfig jest nie do przecenienia.

Narzędzie to zostało opracowane, aby zapewnić prostą metodę konfiguracji jednego lub wielu urządzeń sieciowych Westermo. Po zainstalowaniu na komputerze PC aplikacja skanuje sieć, następnie wyświetla listę wykrytych urządzeń wraz z mapką połączeń. Na tym etapie można szybko skonfigurować podstawowe parametry urządzeń, takie jak adres IP. Dalsza konfiguracja jest również uproszczona, dodatkowo możliwy jest szybki dostęp do urządzenia poprzez WEB lub konsolę CLI.

Oprócz możliwości konfiguracyjnych WeConfig jest również bardzo łatwym w użyciu narzędziem do monitorowania i diagnostyki całej sieci. Urządzenia Westermo mają możliwość automatycznej rekonfiguracji. Może więc zaistnieć sytuacja, że w przypadku wystąpienia awarii procesy sieciowe nie zostaną naruszone. Użytkownik może sobie nie uświadomić, że w ogóle doszło do awarii. Wbudowana funkcjonalność WeConfig pozwala na graficzne przedstawienie przerwanego lub utraconego połączenia i rejestruje czas awarii. WeConfig ma możliwość rejestrowania pułapek (ang.: trap) SNMP, pozwala również na przeglądanie szczegółowych danych komunikacyjnych, co znacznie ułatwia diagnozowanie problemów. Odebrane alarmy i informacje o zdarzeniach są w czytelny sposób przedstawiane na oddzielnej zakładce.

Po skonfigurowaniu i uruchomieniu sieci można w prosty sposób stworzyć i zapisać kopie zapasowe konfiguracji dla wszystkich urządzeń. Dzięki temu jeśli zajdzie potrzeba wymiany przełącznika czy routera możliwość szybkiego pobrania konfiguracji pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do przywrócenia pełnej sprawności sieci. W przypadku gdy pojawi się nowa wersja firmware-u dla urządzeń sieciowych, aplikacja WeConfig może zarządzać aktualizacją całego systemu. Gdy sieć jest uruchomiona, WeConfig pokazuje jej topologię, pozwala na przeglądanie i edycję wyświetlonej mapy w celu uzyskania przejrzystego obrazu wzajemnych połączeń między strukturami sieci. W łatwy sposób można odczytać i wyświetlić właściwości wybranego urządzenia, równie prosto i profesjonalnie można dodać nowe. WeConfig jest narzędziem, które ułatwia zarówno instalację sprzętu jak i bieżącą konserwację sieci oddanej już do użytku.

Specyfikacja
WeConfig

 • Szybka konfiguracja nowych elementów sieci – oszczędność czasu
 • Skanowanie sieci w celu wykrycia urządzeń
 • Szybki, uproszczony przydział adresów sieciowych
 • Łatwy dostęp do interfejsów konfiguracyjnych (WEB, CLI)
 • Prosty, szybki dostęp do plików konfiguracyjnych
 • Monitorowanie i diagnostyka sieci
 • Graficzna prezentacja uszkodzonego łącza
 • Minimalizacja kosztownych wizyt w terenie poprzez zdalny monitoring i zarządzanie
 • Funkcja rejestracji pozwalająca wykryć chwilowe zaniki połączeń
 • Przegląd danych statystycznych połączeń sieciowych
 • Ułatwiona konserwacja elementów sieciowych
 • Łatwe tworzenie kopii zapasowych i przechowywanie plików konfiguracyjnych
 • Proste przywracanie konfiguracji przy wymianie sprzętu
 • Nadzór nad aktualizacją oprogramowania
 • Łatwy dostęp do informacji o konfiguracji sieci
 • Automatyczne wykrywanie topologii sieci
 • Możliwość edycji mapy połączeń
 • Właściwości urządzenia w osobnym oknie

Do pobrania

Oprogramowanie dedykowane