Wpisz czego szukasz
i kliknij enter

Opis produktu
Colibri NetManager

Teldat Colibri Netmanager oprogramowanie do zarządzania siecią  – narzędzie do kompleksowego centralnego zarządzania
Colibri NetManager (CNM) jest narzędziem do globalnego zarządzania urządzeniami Teldat z centralnej lokalizacji. Oprogramowanie dostępne jest w dwóch wersjach: pracującej w chmurze obliczeniowej oraz instalowanej na wirtualnej maszynie Użytkownika, oferując wiele licencjonowanych elastycznych opcji umożliwiających zdalne zarządzanie urządzeniami. Colibri NetManager stanowi idealne rozwiązanie dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, a nawet rozwiązań korporacyjnych z tysiącami urządzeń. Użycie CNM jest szczególnie korzystne w aspekcie wydajności pracy, gdyż nie angażuje personelu technicznego w lokalizacjach terenowych podczas uruchamiania urządzeń oraz automatyzuje cały proces wdrożenia sieciowego.

ELEMENTY PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Elastyczne i skalowalne rozwiązanie „szyte” na miarę
Dzięki wersji pracującej w chmurze obliczeniowej, Użytkownik nie potrzebuje własnej infrastruktury. Podczas pracy w trybie urządzenia wirtualnego, oprogramowanie jest kontrolowane przez Użytkownika.

Minimalne użycie zasobów IT
Pozwala na proste, wydajne i zautomatyzowane wdrożenie oraz szybkie i łatwe przeszkolenie personelu IT.

Bezpieczeństwo połączeń- szyfrowanie sesji
Zastosowanie szyfrowania TLS i uwierzytelnianie certyfikatów w celu zapewnienia bezpiecznej sesji zarządzania zdalnymi urządzeniami.

Usługa w chmurze świadczona dzięki Microsoft
Wysoka dostępność (SLA na poziomie 99%) dla platformy Azure Cloud. Wymaga średnio <5 kbit/s dla urządzenia co 30s, przy czym okres dostępu jest konfigurowalny.

KLUCZOWE CECHY

Rozwiązanie pracujące w chmurze lub maszyna wirtualna (VA)
Tryb pracy w chmurze wymaga jedynie połączenia htp/https z wykorzystaniem Internetu. Praca w trybie maszyny wirtualnej wymaga zainstalowania w lokalizacji klienta specjalnego oprogramowania, tzw hypervisora zgodnego z wirtualizacją CNM.

Skalowalny system licencjonowania dla urządzeń i aplikacji
W trybie pracy w chmurze można zarządzać i obsługiwać urządzenia z jedno-, trzy- i pięcioletnimi licencjami. Tryb wirtualnej maszyny VA wymaga stałych licencji dla każdego klienta wirtualizacji.

Szablon wsadowy i działania grupowe
Urządzenia mogą być filtrowane zgodnie z etykietami lub klasyfikowane w grupy w celu przeprowadzenia operacji natychmiastowych lub planowanych w kalendarzu, takich jak konfiguracja masowa lub zmiany oprogramowania.

Monitorowanie, analiza i powiadomienia SNMP/e-mail
Program Colibri NetManager zgłasza wszelkie zdarzenia lub problemy wykryte przez urządzenia. Zdarzenia wyświetlane są na pulpicie, możliwe jest także ustawianie wartości progowych, których przekroczenie spowoduje wysyłanie alarmów SNMP/e-mail do centrum serwisowego.

Zdalny i lokalny dostęp do narzędzia za pomocą GUI
Użytkownicy chcący korzystać z wszystkich funkcji Colibri NetManager potrzebują jedynie przeglądarki internetowej. Narzędzie jest zgodne z większością przeglądarek dostępnych na rynku.

Historia konfiguracji urządzenia.
Colibri NetManager prowadzi dziennik konfiguracji, dzięki czemu można porównać bieżącą konfigurację z wersją poprzednią. Sygnalizuje wszelkie różnice i umożliwia cofnięcie wprowadzonych zmian.

Globalny pulpit sieciowy dla grupy lub dla urządzenia
Wyświetla informacje sieciowe o statusie dla wszystkich urządzeń: alerty sieciowe, urządzenia bez dostępu, mapy, spis urządzeń lub dla poszczególnych urządzeń: CPU, status pamięci, określone alarmy, połączeni klienci itp.

Monitorowanie zadań i rejestracja logów
Uruchamiane zadania są rejestrowane w dzienniku zawierającym wynik każdego z nich. Prowadzony jest również log, który rejestruje działania użytkownika.

W pełni definiowalne profile użytkowników i grup
Zdefiniowanie profili użytkowników z określonymi uprawnieniami i poziomami dostępu umożliwia oferowanie różnych typów usług administratorom sieci np.: konfigurowanie, monitorowanie, dodawanie/usuwanie, rozwiązywanie problemów itp.

Standardowe hypervisory dla trybu wirtualnego VA
Tryb urządzenia wirtualnego składa się dwóch maszyn wirtualnych: bazy danych i aplikacji. Mogą być one stosowane w standardowych hypervisorach, takich jak: VMWare ESXi (np. 5.1) lub Citrix XenServer (np. 6.0).

Specyfikacja
Colibri NetManager

  • Tryby pracy: w chmurze internetowej lub na dedykowanym urządzeniu
  • Dostarczanie usług zorientowane na obsługę wielodostępową
  • Interfejs graficzny użytkownika – przeglądarka internetowa HTTP/HTTPS
  • Zarządzanie pasmem i optymalizacja transmisji WAN
  • Autowykrywanie i wdrażanie bez nadzoru
  • Grupowe szablony i operacje wsadowe
  • Kompletny system monitorowania i diagnostyki

Do pobrania