SmartCluster

SmartCluster

Nazwa produktu:

SmartCluster

SmartCluster jest oprogramowaniem zapewniającym bezpieczną komunikację z siecią przemysłową z wykorzystaniem sieci Internet. SmartCluster zapewnia komunikację z routerami nawet, gdy karty SIM posiadają dynamiczny i niepubliczny adres IP w sieci dowolnego Operatora. SmartCluster jest serwerem OpenVPN, który realizuje trzy funkcje umożliwiające skorzystanie z mechanizmu bezpiecznych sieci prywatnych w środowisku publicznym:

  • Jako serwer OpenVPN realizuje podłączenie klientów (routerów Conel i końcowych komputerów) za pomocą tuneli OpenVPN. Tworzy powiązania komunikacyjne między poszczególnymi tunelami i umożliwia komunikację między urządzeniami pracującymi w różnych lokalizacjach i różnych sieciach LAN.
  • Na podstawie zdefiniowanej przez użytkownika konfiguracji sieci i połączeń tuneli VPN, SmartCluster generuje plik konfiguracyjny dla routerów Conel (Advantech B+B SmartWorx). W ramach konfiguracji SmartCluster wytwarza też bezpieczne certyfikaty dla obu stron zabezpieczonego tunelu OpenVPN, przez co użytkownik w łatwy sposób instaluje poszczególne routery Conel (Advantech B+B SmartWorx) do wirtualnej sieci prywatnej, włączając w to kompletne zabezpieczenie przed atakiem oraz nieautoryzowanym dostępem do poszczególnych sieci lokalnych.
  • SmartCluster informuje o stanie podłączenia poszczególnych routerów, więc służy też jako narzędzie do podstawowej diagnostyki i  zarządzania siecią.

Dostęp do sieci utworzonej za pomocą ”SmartCluster” jest możliwy z wszelkich urządzeń (także mobilnych), które posiadają aplikacje klienckie pracujące pod systemem: Windows, Linux , Android, BlackBerry, iPhone/iOS.

Wersje oprogramowania SmartCluster

  • SmartCLUSTER:  SmartCLUSTER – OpenVPN Portal – miesięczna opłata za 1 punkt
  • SmartCLUSTER 100:  SmartCLUSTER – Minicluster Open VPN Portal – preinstalowana pełna wersja oprogramowania, ograniczona do 100 połączeń VPN
  • SmartCLUSTER UL: SmartCLUSTER – OpenVPN Portal – SW – wersja bez ograniczeń
  • rozwiązuje problemy aplikacji w których zaistniała potrzeba połączenia różnych sieci lokalnych (LAN), a router zapewniający komunikację do sieci lokalnej (LAN), nie posiada (nie może posiadać) publicznego adres IP.
  • dostarcza rozwiązania istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa sieci oraz bezpiecznego połączenia sieci lokalnych.
  • w łatwy sposób rozwiązuje problem połączenia urządzeń które obsługują karty SIM różnych operatorów sieci GSM/UMTS. Istnieje możliwość współdziałania sieci w różnych krajach, które są obsługiwane przez lokalnych operatorów bez potrzeby korzystania z opcji roamingu, a jedynie korzystając z serwera SmartCluster.