Wpisz czego szukasz
i kliknij enter

Tauron

Projekt: Modernizacja Stacji Energetycznej 110/6 kV

Szczegóły projektu

Wyzwania projektowe

Jednym z wyzwań stojących przed projektantami była maksymalizacja żywotności sieci transmisji danych oraz zagwarantowanie minimum kilkunastoletniego niezawodnego funkcjonowania urządzeń transmisyjnych. Pozwoliło to na znaczne obniżenie w szczególności kosztów OPEX w wieloletniej perspektywie eksploatacji stacji.

Innymi wyzwaniami projektu było unowocześnienie infrastruktury technicznej, zapewnienie niezawodności w zakresie łączności danych, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz zapewnienie warunków dla realizacji przyszłych nowych przyłączeń.

Rozwiązania i produkty

W projekcie modernizacji Stacji Energetycznej w celu zapewnienia łączności danych wykorzystano urządzenia transmisyjne szwedzkiej firmy Westermo. Rozwiązania te przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem wymagającego środowiska, w jakim będą funkcjonować. Niezwykle ważne jest, że same urządzenia jak i zbudowana w oparciu o nie sieć transmisji danych są wysoce niezawodne. Dzięki temu mimo narażenia na trudne warunki pracy, w szczególności wysokie poziomy zakłóceń elektromagnetycznych, rozwiązania Westermo gwarantują wieloletnie funkcjonowanie bez wymian czy napraw urządzeń. W efekcie odpowiedniego projektu i właściwych komponentów średni czas bezawaryjnej pracy przełączników i ruterów Westermo (MTBF, Mean Time Between Failures) określany jest nawet na poziomie 50-60 lat! Są to jedne z najlepszych wartości „żywotności” na rynku urządzeń transmisji danych.

W długoletniej perspektywie niezwykle ważnym z biznesowego punktu widzenia aspektem są łatwa i efektywna obsługa zainstalowanych urządzeń oraz dostępne wsparcie producenckie.  Jednym z istotnych powodów wyboru omawianego rozwiązania jest standardowo zapewniany przez Westermo bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania. Dzięki temu użytkownik ma gwarancję, że zarówno sprzęt jak i stworzona sieć o krytycznym znaczeniu są możliwie maksymalnie zabezpieczone i chronione przed aktualnymi zagrożeniami. Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo w dzisiejszym świecie są kluczowym wymogiem, ponieważ nieautoryzowany dostęp do jednego przełącznika mógłby uszkodzić całą sieć. W tym miejscu istotny staje się kolejny aspekt decydujący o wyborze Westermo, mianowicie możliwość skorzystania z wbudowanych w urządzenia zapór (firewall).

W projekcie wykorzystano przełączniki z serii RedFox oraz Lynx. W obu przypadkach są to moduły działające zarówno w warstwie 2 jak i posiadające funkcjonalności warstwy 3 modelu sieciowego ISO/OSI. W szczególności są to ruting, łącza VPN oparte o IPSec, tworzenie stref DMZ i wspomnianych zapór umożliwiających segregację sieci i ochronę danych o krytycznym znaczeniu. Ideową organizację sieci danych dla Stacji Energetycznej przedstawia schemat.

Korzyści

Korzyści dla operatora
  • Wieloletnia praca urządzeń i niski koszt inwestycji w perspektywie czasu
  • Niskie koszty utrzymania i obsługi dzięki min. 5-letniej gwarancji, bezpłatnie dostępnym aktualizacjom i bezpłatnemu oprogramowaniu do konfiguracji sieci
  • Przemysłowa konstrukcja i odporność na warunki środowiskowe
  • Mechanizmy zapewniające cyberbezpieczeństwo i niezawodność transmisji danych
Korzyści dla projektanta i instalatora:
  • Wysoka jakość urządzeń i gwarancja właściwej pracy
  • Różnorodne modele zapewniające elastyczność doboru urządzeń
  • Zgodność ze standardami i certyfikacjami przemysłowymi (w tym dla środowisk energetycznych)
  • Kompaktowa budowa i możliwość montażu w szafie lub na szynie DIN
  • Łatwość i szybkość wdrożenia dzięki systemowi konfiguracji

Zdaniem specjalisty

Zastosowane urządzenia sieciowe, czyli przełączniki firmy Westermo, umożliwiają podział sieci na strefy (zones) i wyodrębnienie oraz zabezpieczenie kanałów komunikacyjnych (conduits) zgodnie z normą IEC 62443. Moduły posiadają również szereg innych funkcji wymaganych przez wspomnianą normę, zapewniając między innymi kontrolę dostępu, zabezpieczenie portów czy logowanie zdarzeń. Dzięki temu wraz z mechanizmami redundancji i protekcji pozwala to na zbudowanie niezawodnej sieci krytycznej o wysokim poziomie cyberbezpieczeństwa.

Stefan Bednarczyk
Kierownik Działu Technicznego i Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

Pozostałe case studies

Szkolenie specjalistyczne dla CMC
Energetyka
Energetyka wiatrowa

Projekt: Utworzenie systemu nadzoru nad nowo powstałą elektrownią wiatrową.