Wpisz czego szukasz
i kliknij enter

Czy Twoja sieć przemysłowa i systemy OT/ICS są odporne na ataki?

Jeśli masz problem z realnym oszacowaniem ryzyka, audyt lub ubezpieczyciel pyta Cię o udokumentowanie staranności działań, wzmacniasz cyberodoporność organizacji uwzględniając komponenty OT/ICS, brakuje ci argumentów do wystąpienia o nowy budżet lub przejąłeś obowiązki i chcesz zinwentaryzować zasoby, za które będziesz odpowiedzialny to AUDYT TECHNICZNY: Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS (BBS) jest dla Ciebie.

Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS

Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS to audyt techniczny, który obejmuje szczegółową i precyzyjną analizę potencjalnych wektorów ataków oraz efekt badania protokołów przemysłowych i elementów infrastruktury pod kątem podatności. Wynikiem badania jest raport opracowany przez ekspertów Tekniska, który zawiera szczegółowe rekomendacje wraz z priorytetem i odniesieniem do rozpoznanych możliwości oraz ograniczeń organizacji. 

 • Zespoły OT utrzymania ruchu – jako narzędzie codziennej pracy.
 • Firm prywatne chcące uchronić się od przestojów na liniach produkcyjnych i chcące zmniejszyć scoring ryzyka w procesach risk management.
 •  CISO, CSO, CIO, CRO – jako narzędzie optymalizacji kosztów i ryzyka oraz źródło wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji operacyjnych i strategicznych.
 • Podmioty infrastruktury krytycznej.
 • Podmioty pracujących w rygorze compliance np. TISAX, KSC, NIS2, ISA/IEC 62443.
 • Podmioty wymagające dowodów audytowych np. audyt dostawcy (Third-party Risk Management).
 • Podmioty, które w celu udokumentowania staranności działań mówią: „Sprawdzam!” i chcą poznać wrażliwość swojej infrastruktury OT/ICS na realne wewnętrzne i zewnętrzne wektory ataków cybernetycznych.
 • Podmioty, które nie mają we własnych strukturach ekspertów bezpieczeństwa OT, a są zainteresowane obiektywną diagnozą poziomu bezpieczeństwa i rekomendacjami niezbędnych działań dla swoich systemów OT/ICS.
 • Podmioty chcące uzupełnić aktualną politykę bezpieczeństwa IT o komponenty OT.

Eksperci Tekniska przeprowadzą Cię przez proces zbadania i podniesienia bezpieczeństwa systemowego i sieciowego krok po kroku, wskazując najbardziej efektywną drogę do osiągnięcia celu. Inwestycja w cyberbezpieczeństwo to inwestycja w ciągłość pracy Twojego przedsiębiorstwa, ochronę wrażliwych danych, zgodność z wymaganiami i normami bezpieczeństwa oraz minimalizację strat finansowych.

Cena Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS uzależniona jest od kilku czynników (rodzaj obiektu, rozmiar infrastruktury etc.) i do jej określenia potrzebujemy informacji do Ciebie – skorzystaj z formularza u dołu strony, by szybko się z nami skontaktować.

Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS umożliwia zdobycie wiedzy z trzech kluczowych perspektyw: ludzi, procesów i systemów. To właśnie one stanowią filary bezpieczeństwa Twojego obiektu.

Raport z audytu zawiera:

 • inwentaryzację sieci i pokazanie kontekstu komunikacyjnego 
 • prezentację urządzeń i połączeń logicznych pomiędzy nimi na mapie 
 • statystyki – informacje o połączeniach 
 • zidentyfikowane otwarte porty i usługi 
 • określone wersje oprogramowania na urządzeniach OT oraz powiązanie z nimi podatności 
 • rekomendacje dotyczące poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa OT 
 • listę podatności w oprogramowaniu 
 • listę podatności w sprzęcie 
 • literaturę i odnośniki 
 • określenie zespołu audytowego 
 • zgodność pracy sieci z normą IEC 62443  
 • inne – niestandardowe zamówione przez Ciebie opracowania  

 

W wyniku Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS otrzymujesz raport, który zawiera szereg rekomendacji oraz propozycje planu minimalizacji ryzyka uwzględniającego priorytety działań.  Obejmuje on szczegółową i precyzyjną listę potencjalnych wektorów ataków, efekt badania protokołów przemysłowych i elementów infrastruktury pod kątem podatności oraz rekomendacje specjalistów wraz z priorytetem i odniesieniem do rozpoznanych możliwości oraz ograniczeń organizacji. Opracowanie może stać się przejrzystą listą zadań dla ulepszenia bezpieczeństwa sieci z uwzględnieniem ich pilności/priorytetów.  Co więcej kolejne działania możesz przeprowadzić we własnym zakresie lub skorzystać z usług zespołu Tekniska. 

Już w październiku 2024 w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać zmiany w świecie cybersecurity związku z dyrektywą NIS 2. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja organizacja jest gotowa na te regulacje, to Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS jest dla Ciebie.

NIS2 to kompleksowe podejście do zarządzania cyberbezpieczeństwem, w którym szczególny akcent skierowany jest na aspekty związane z  tworzeniem, rozwijaniem i utrzymaniem sieci oraz systemów informatycznych. W tym kontekście dla organizacji, dla których ciągłość działania kluczowego procesu oparta jest o komponenty automatyki i sieci przemysłowych, istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa w procesach pozyskiwania, rozwijania i utrzymania infrastruktury IT oraz również, a nawet przede wszystkim, w obszarze systemów OT/ICS. W ramach „Badania Bezpieczeństwa Sieci Przemysłowych – OT/ICS”, istnieje szczególna analiza tych systemów, co jest kluczowe dla skutecznej implementacji analizy ryzyka, planów ciągłości działania i strategii cyberbezpieczeństwa.  

Zgodnie z NIS 2, środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie powinny min. uwzględniać stopień zależności danego podmiotu od sieci i systemów informatycznych. To obejmuje procesy identyfikacji potencjalnych ryzyk, prewencji, wykrywania ewentualnych naruszeń, reagowania na incydenty oraz przywracania normalnego funkcjonowania po ich wystąpieniu. Ponadto, celem jest także minimalizowanie skutków incydentów.

Wdrażając te zasady na poziomie krajowym, Polska ma obowiązek nadzorowania podmiotów kluczowych, aby zapewnić skuteczne egzekwowanie polityki cyberbezpieczeństwa. W tym kontekście, organy nadzorcze będą  uprawnione do wymagania dowodów na realizację strategii bezpieczeństwa cybernetycznego od badanych podmiotów. Takie dowody mogą obejmować wyniki audytów przeprowadzonych przez wykwalifikowanych audytorów oraz inne istotne dokumenty potwierdzające skuteczność działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Podsumowując unijna dyrektywa NIS2 zwraca szczególną uwagę na kompleksową ochronę sieci i systemów informatycznych. Jeśli dostępność naszych kluczowych procesów uzależniona jest od komponentów systemów i sieci przemysłowych OT/ICS powinniśmy je uwzględnić przy pracach nad zgodnością min. na etapie etapie analizy ryzyka, zarządzania podatnościami i incydentami oraz ciągłym monitorowaniu poziomu bezpieczeństwa. W Polsce, implementacja NIS2 obejmie skuteczne nadzorowanie i egzekwowanie polityki cyberbezpieczeństwa wśród kluczowych podmiotów, co stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego.

 1. Dla kogo?
  • Zespoły OT utrzymania ruchu – jako narzędzie codziennej pracy.
  • Firm prywatne chcące uchronić się od przestojów na liniach produkcyjnych i chcące zmniejszyć scoring ryzyka w procesach risk management.
  •  CISO, CSO, CIO, CRO – jako narzędzie optymalizacji kosztów i ryzyka oraz źródło wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji operacyjnych i strategicznych.
  • Podmioty infrastruktury krytycznej.
  • Podmioty pracujących w rygorze compliance np. TISAX, KSC, NIS2, ISA/IEC 62443.
  • Podmioty wymagające dowodów audytowych np. audyt dostawcy (Third-party Risk Management).
  • Podmioty, które w celu udokumentowania staranności działań mówią: „Sprawdzam!” i chcą poznać wrażliwość swojej infrastruktury OT/ICS na realne wewnętrzne i zewnętrzne wektory ataków cybernetycznych.
  • Podmioty, które nie mają we własnych strukturach ekspertów bezpieczeństwa OT, a są zainteresowane obiektywną diagnozą poziomu bezpieczeństwa i rekomendacjami niezbędnych działań dla swoich systemów OT/ICS.
  • Podmioty chcące uzupełnić aktualną politykę bezpieczeństwa IT o komponenty OT.
 2. Jak to działa?

  Eksperci Tekniska przeprowadzą Cię przez proces zbadania i podniesienia bezpieczeństwa systemowego i sieciowego krok po kroku, wskazując najbardziej efektywną drogę do osiągnięcia celu. Inwestycja w cyberbezpieczeństwo to inwestycja w ciągłość pracy Twojego przedsiębiorstwa, ochronę wrażliwych danych, zgodność z wymaganiami i normami bezpieczeństwa oraz minimalizację strat finansowych.

 3. Ile to kosztuje?

  Cena Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS uzależniona jest od kilku czynników (rodzaj obiektu, rozmiar infrastruktury etc.) i do jej określenia potrzebujemy informacji do Ciebie – skorzystaj z formularza u dołu strony, by szybko się z nami skontaktować.

 4. Co zyskasz?

  Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS umożliwia zdobycie wiedzy z trzech kluczowych perspektyw: ludzi, procesów i systemów. To właśnie one stanowią filary bezpieczeństwa Twojego obiektu.

  Raport z audytu zawiera:

  • inwentaryzację sieci i pokazanie kontekstu komunikacyjnego 
  • prezentację urządzeń i połączeń logicznych pomiędzy nimi na mapie 
  • statystyki – informacje o połączeniach 
  • zidentyfikowane otwarte porty i usługi 
  • określone wersje oprogramowania na urządzeniach OT oraz powiązanie z nimi podatności 
  • rekomendacje dotyczące poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa OT 
  • listę podatności w oprogramowaniu 
  • listę podatności w sprzęcie 
  • literaturę i odnośniki 
  • określenie zespołu audytowego 
  • zgodność pracy sieci z normą IEC 62443  
  • inne – niestandardowe zamówione przez Ciebie opracowania  

   

 5. Co dalej po Badaniu bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS?

  W wyniku Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS otrzymujesz raport, który zawiera szereg rekomendacji oraz propozycje planu minimalizacji ryzyka uwzględniającego priorytety działań.  Obejmuje on szczegółową i precyzyjną listę potencjalnych wektorów ataków, efekt badania protokołów przemysłowych i elementów infrastruktury pod kątem podatności oraz rekomendacje specjalistów wraz z priorytetem i odniesieniem do rozpoznanych możliwości oraz ograniczeń organizacji. Opracowanie może stać się przejrzystą listą zadań dla ulepszenia bezpieczeństwa sieci z uwzględnieniem ich pilności/priorytetów.  Co więcej kolejne działania możesz przeprowadzić we własnym zakresie lub skorzystać z usług zespołu Tekniska. 

 6. Czy jesteś gotowy na NIS 2?

  Już w październiku 2024 w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać zmiany w świecie cybersecurity związku z dyrektywą NIS 2. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja organizacja jest gotowa na te regulacje, to Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS jest dla Ciebie.

  NIS2 to kompleksowe podejście do zarządzania cyberbezpieczeństwem, w którym szczególny akcent skierowany jest na aspekty związane z  tworzeniem, rozwijaniem i utrzymaniem sieci oraz systemów informatycznych. W tym kontekście dla organizacji, dla których ciągłość działania kluczowego procesu oparta jest o komponenty automatyki i sieci przemysłowych, istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa w procesach pozyskiwania, rozwijania i utrzymania infrastruktury IT oraz również, a nawet przede wszystkim, w obszarze systemów OT/ICS. W ramach „Badania Bezpieczeństwa Sieci Przemysłowych – OT/ICS”, istnieje szczególna analiza tych systemów, co jest kluczowe dla skutecznej implementacji analizy ryzyka, planów ciągłości działania i strategii cyberbezpieczeństwa.  

 7. Dlaczego badanie jest ważne dla NIS 2?

  Zgodnie z NIS 2, środki zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie powinny min. uwzględniać stopień zależności danego podmiotu od sieci i systemów informatycznych. To obejmuje procesy identyfikacji potencjalnych ryzyk, prewencji, wykrywania ewentualnych naruszeń, reagowania na incydenty oraz przywracania normalnego funkcjonowania po ich wystąpieniu. Ponadto, celem jest także minimalizowanie skutków incydentów.

  Wdrażając te zasady na poziomie krajowym, Polska ma obowiązek nadzorowania podmiotów kluczowych, aby zapewnić skuteczne egzekwowanie polityki cyberbezpieczeństwa. W tym kontekście, organy nadzorcze będą  uprawnione do wymagania dowodów na realizację strategii bezpieczeństwa cybernetycznego od badanych podmiotów. Takie dowody mogą obejmować wyniki audytów przeprowadzonych przez wykwalifikowanych audytorów oraz inne istotne dokumenty potwierdzające skuteczność działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

  Podsumowując unijna dyrektywa NIS2 zwraca szczególną uwagę na kompleksową ochronę sieci i systemów informatycznych. Jeśli dostępność naszych kluczowych procesów uzależniona jest od komponentów systemów i sieci przemysłowych OT/ICS powinniśmy je uwzględnić przy pracach nad zgodnością min. na etapie etapie analizy ryzyka, zarządzania podatnościami i incydentami oraz ciągłym monitorowaniu poziomu bezpieczeństwa. W Polsce, implementacja NIS2 obejmie skuteczne nadzorowanie i egzekwowanie polityki cyberbezpieczeństwa wśród kluczowych podmiotów, co stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego.

Czy wiesz że?

70%

Od 2001 r. odnotowano wzrost wykorzystania zdalnych dostępów w ramach systemów OT/ICS na poziomie 70%

68%

skutecznie zaatakowanych organizacji nie posiadało efektywnego procesu zarządzania podatnościami i poprawkami

10

Ataki ransomware zdarzają się co 10 sekund

86%

ankietowanych nie monitoruje lub wykazuje znikomą widoczność assetów w sieciach OT

Dlaczego Tekniska?

Nasz zespół tworzą doświadczeni inżynierowie, którzy podczas działań przyjmują wiele perspektyw, by w wyniku prowadzenia usługi spełnić wszystkie Twoje założenia biznesowe. Zbadamy Twoja infrastrukturę, stawiając się zarówno w roli atakującego, jak i zarządzającego siecią. Dzięki wielopłaszczyznowemu, praktycznemu podejściu jesteśmy w stanie wskazać wektory ataku i skuteczna drogę do ich eliminacji.

Posiadamy certyfikacje branżowe, a nasz Zespół tworzą eksperci z interdyscyplinarnym doświadczeniem, co jest gwarantem rzetelności w weryfikacji Twojego poziomu bezpieczeństwa. Na co dzień działamy zgodnie z system jakości i bezpieczeństwa informacji. Posiadamy certyfikacje ISO/IEC 27001, ISO 9001 oraz ubezpieczenie OC.

Porozmawiajmy!

Zostaw nam swoje dane. Zadzwonimy i umówimy się na krótką konsultację, w której przekonasz się, czy Badanie bezpieczeństwa systemów i sieci OT/ICS jest dla Twojego obiektu.

  * pola obowiązkowe


  Ta strona używa plików Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.