Wpisz czego szukasz
i kliknij enter

Recertyfikacja ISC 9001 i ISO/IEC 27001 za nami!

Kategoria

Udostępnij wpis

Z radością i dumą informujemy, że Tekniska ponownie uzyskała prestiżowy certyfikat dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z normami ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013, standaryzującymi odpowiednio: System Zarządzania jakością oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Czym jest ISO 27001?

Norma ISO 27001 (lub ISO/IEC 27001) to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Norma ta określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto zawiera wytyczne dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

Proces wdrożenia ISO 27001 jest dwuetapowy. Pierwszy etap to audyt wewnętrzny, która ma za zadanie sprawdzić, czy spełnione są wszystkie standardy ISO 27001. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku można przystąpić do audytu zewnętrznego. Za wdrożenie certyfikacji ISO odpowiedzialne są specjalne jednostki certyfikujące należące do Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Na dzień dzisiejszy działa około 30 jednostek certyfikujących. Wybraliśmy jednostkę współpracującą z PCA, ponieważ uzyskany certyfikat oznaczony jest logiem IAF, który jest honorowany na całym świecie. Audyt zewnętrzny dzieli się na kolejne dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy przeglądu dokumentacji, a etap drugi dotyczy sprawdzania funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.

Audytor podczas certyfikacji skupia się m.in. na:

  • polityce bezpieczeństwa informacji,
  • metodyce analizy ryzyka,
  • udokumentowaniu procedur bezpieczeństwa,
  • zidentyfikowaniu zagrożeń bezpieczeństwa informacji.

Po pozytywnej certyfikacji przeprowadzonej przez audytora, organizacja otrzymuje certyfikat ISO/IEC 27001.

Czym jest ISO 9001, System Zarządzania Jakością?

ISO 9001 to seria norm zarządzania jakością dla firm produkujących towary i usługi. Normy te mają na celu zachęcenie firm do poprawy sposobu prowadzenia działalności.

Norma ISO 9001 jest międzynarodowym standardem, który poświęcony jest systemowi zarządzania jakością, opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organization for Standarization) z siedzibą w Brnie (Szwajcaria), działającą od 1945 r.

System zarządzania jakością według normy ISO 9001 jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów czy też świadczonych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. Norma ta odnosi się do procesów tworzących i nadzorujących produkty i usługi dostarczane Klientowi przez organizację.

Wymagania normy mają na celu określenie przez organizację zasad stałego nadzoru nad działaniami, służącymi wykazaniu zdolności do ciągłego dostarczania wyrobu lub usługi spełniających wymagania klienta oraz wymagań mających zastosowanie przepisów prawnych i innych.

Stosowanie wymagań normy ISO 9001 stanowi solidny fundament na drodze do wdrożenia filozofii zarządzania przez jakość TQM ‒ Total Quality Management.

ISO 9001 jest normą uznawaną na całym świecie.

Jakie korzyści niesie ze sobą recertyfikacja?

Jest to kolejny ważny krok dla naszej firmy, podkreślający ciągłe dążenie do najwyższej jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa danych oraz informacji naszych klientów.

 

Zobacz inne aktualności

Dołącz do Naszego Zespołu!
CyberTek
CyberTek 2024 za nami!